Cijenjeni,

Obavještavamo vas da je Qubis d.o.o. odustao od prodaje Sophosovih proizvoda i pružanja povezanih usluga.

Želite li obnoviti vaše postojeće licence, možete se obratiti nekom od Sophosovih partnera, a za podršku molimo obratite se distributeru. Podatke o distributeru i partnerima za Republiku Hrvatsku možete naći na Sophosovim web stranicama link.

Sva postojeća korisnička prava nevezana su za status Qubis d.o.o., te traju do isteka svake pojedine licence i na temelju njih svaki korisnik ima pravo na korištenje, dograđivanje i unapređenja licenciranih proizvoda, kao i korisničku (tehničku) podršku kod Sophos Ltd.

Zahvaljujemo vam što ste bili naši korisnici.

Uz pozdrav,

Za Qubis d.o.o.

Lucijan Carić,
osnivač